Gå til innhold

TRK - tollregistrert kunde (tidligere kalt MRK)

Personer og bedrifter som innfører varer til Norge er avhengig av å på innførselstidspunktet ha et ID-nr som fortollingssystemet TVINN kan bruke.

Personer som ikke har norsk personnummer eller D-nummer må søke om TRK.

Bedrifter som ikke har norsk organisasjonsnummer fra Foretaksregisteret, må søke Tolletaten om TRK.

Som oftest er det en speditør som på vegne av sin kunde, enten det er privatperson eller bedrift, som søker om TRK. Fremgangsmåte, søknadsskjema og opplysninger om aktuelle nødvendige vedlegg, fremgår av søknadsskjemaet. Det skal benyttes ett skjema for hver person, alternativt ett skjema for hver bedrift.