Gå til innhold

Elektronisk loggbok erstatter formular T2M

Utskrift fra EU-fartøyets elektroniske loggbok erstatter fra 1. mai 2016 Formular T2M for å dokumentere EU-status på fisk.

Tolletaten har mottatt informasjon fra EU kommisjonen om endringer i EUs tollprosedyrer ved landing av EU-fisk i tredjeland. I dag benytter EU et T2M-formular som fylles ut av fartøysfører. Formularet skal attesteres av tollmyndighetene i det tredjelandet hvor fisken landes.

Fra 1. mai 2016 vil T2M-formularet erstattes av en utskrift fra EU fartøyets elektroniske loggbok («Fishing logbook»). EU-kommisjonen anmoder norsk TOLL om bistand til å attestere på utskriften fra loggboken og bekrefte at varene har vært under tollmyndighetenes kontroll mens de har vært i Norge, og ikke har gjennomgått noen annen form for bearbeiding en det som er nødvendig for deres bevaring.

Varen/fisken skal legges inn på godkjent mottak når den landes i Norge. Mottaket må ha status som tollager. For disse varene er det snakk om tollager A hvor det ikke er tillatt å bearbeide varer, kun bevare dem i deres opprinnelige tilstand. Fisken må tas ut av tollageret ved bruk av en utførselsdeklarasjon med prosedyrekode 14.

Tolletaten vil fra 1. mai 2016 attesterer utskriften fra EU-fartøyets elektroniske loggbok samt kontrollere at prosedyrekode 14 er benyttet.