Gå til innhold

Regler og vilkår for fortolling med Kvoteappen

Med denne appen kan du fortolle varer du har med deg til Norge i tillegg til den toll- og avgiftsfrie kvoten. Appen beregner hva det vil koste. Du kan betale avgift for varene og passere på grønn sone.

Om Kvoteappen

I den nye versjonen av Kvoteappen kan du fortolle andre varer i tillegg til alkohol og tobakk.

Du kan betale med kort eller Vipps og passere grensen hvor du vil - både på grønn sone og ved ubetjente grenseoverganger, enten du ankommer Norge med fly, båt, tog eller bil.

Aldersgrensene for fortolling av alkohol og tobakk er som for kjøp av alkohol og tobakk i Norge.

Du kan fortolle for én person i tillegg til deg selv. Fortoller du for to, må dere passere grensen sammen.

Kvote og verdigrense - hvor mye kan du ta med uten å fortolle?

Det er begrensninger på hva du kan ha med deg avgiftsfritt inn til Norge. Dette gjelder både alkohol- og tobakkvarer, men også andre varer.

I appen kan du enkelt sjekke om varene dine er innenfor kvoten og verdigrensen. Hvis du går over, vil du se hvor mye du må betale i avgift for det du har ekstra.

Alkohol- og tobakkskvote

Verdigrenser ved innreise til Norge

For alle typer varer du har kjøpt i utlandet gjelder to verdigrenser avhengig av hvor lenge du har vært utenfor Norge. Du kan ta med deg varer inntil verdigrensen uten å betale toll og avgifter.

Varer over kvoten og verdigrensen - hvor mye kan du fortolle?

Hvis du har med deg mer alkohol og tobakk enn kvoten, eller andre varer over verdigrensen, må du fortolle varene som overstiger kvoten.

Alkohol og tobakk over kvoten

Med denne appen kan du fortolle inntil 27 liter øl eller vin, fire liter brennevin, 400 sigaretter, 500 gram tobakk eller snus og 400 stk. sigarettpapir og -hylser.

Hvor mye det koster å fortolle får du opp når du legger til varer i Kvoteappen.

Hvis du ønsker å fortolle mer enn dette, gjelder andre regler. 

Varer over verdigrensen

Hvis du har handlet over verdigrensen må du betale 25 prosent avgift på varene. I denne appen kan du fortolle andre varer enn alkohol og tobakk til en samlet verdi av 20 000 norske kroner per person. Du kan ikke dele opp en vare. Appen hjelper deg å finne ut hvilke varer det lønner seg for deg å fortolle.

Hvis du ønsker å fortolle mer enn disse maksgrensene, gjelder andre regler. 

Kvitteringens gyldighet 

Betalingen må være gjennomført senest ett minutt før du passerer grensen. Når du har betalt, starter en nedtelling på ett minutt. Deretter aktiverer appen kvitteringen, og den er gyldig i to timer. Du må passere grensen innenfor dette tidsrommet. Har tiden utløpt, må du kontakte en toller.

Du kan også fortolle frem i tid. Ønsker du å passere grensen senere, legger du inn når du planlegger å passere grensen. Kvitteringen er gyldig i to timer fra tidspunktet du velger. Du kan betale opptil 48 timer før du krysser grensen.

Du kan velge å sende en kopi av kvitteringen til e-postadresse du oppgir. Vær oppmerksom på at e-posten ikke gjelder som gyldig kvittering når du passerer grensen.

Ditt ansvar

Som bruker av Kvoteappen har du ansvar for at

  • du har dekning under hele betalingsprosessen slik at du får fullført fortollingen.
  • du har en aktiv kvittering for de varene du har med deg over kvoten når du passerer grensen.
  • du kan vise fram den aktive kvitteringen på enheten. Det betyr at du må sørge for at mobiltelefonen eller nettbrettet fungerer normalt, skjermen er leselig og at du har nok batteri når du passerer grensen.
  • du setter deg inn i gjeldende regelverk for innførsel av varer til Norge.

Refusjon

Hvis du har lagt inn feil opplysninger som gjør at du har betalt for mye, kan du søke om tilbakebetaling. For å søke om tilbakebetaling må du kontakte Tolletaten på rød sone før du passerer ut av kontrollsonen.

Tollkontroll

Ved en eventuell tollkontroll må du kunne vise frem en aktiv kvittering i appen som bekrefter at du har betalt avgift for det du har med deg av varer som overstiger avgiftsfri kvote.

Kvitteringen inneholder dagens bilde for kontroll og er tydelig merket med hvor lenge den er gyldig. Hvis du ikke kan vise at varene er fortollet, kan dette føre til reaksjoner fra Tolletaten.

Personvern

Det blir ikke registrert personopplysninger i Kvoteappen, bortsett fra informasjon fra bankkortet som blir brukt til å betale avgiftene dersom du ønsker det.