Gå til innhold

Feil satser i fortollingsautomaten på fergen Color Magic i juni

Fortollingsautomaten om bord på Color Magic hadde feil satser i perioden 9.-24. juni 2021. Det medførte at noen reisende dessverre har betalt både for mye og for lite i avgift.

På grunn av en feil i oppdateringen av automaten var det satsene fra 2020 som ble brukt i perioden 9.-24. juni 2021. De varetypene som fikk lavere satser i 2021 var øl, rusbrus, vin, hetvin og snus.

Vi beklager ulempene feilen har medført for de det gjelder.

Tolletaten kan ikke identifisere de det gjelder

Tolletaten har dessverre ikke mulighet til å identifisere de det gjelder fordi fortollingen i automaten skjer anonymt. Vi har derfor ikke mulighet til å refundere beløpene automatisk.

Om du mener at du har betalt for mye og har kvittering eller bankutskrift på hva du betalte, kan du ta kontakt med Tolletatens kontaktsenter på telefon 22 86 03 12 for å få mer informasjon.

Se hva som skiller satsene fra 2020 og 2021

I tabellen under kan du se differansen (merket i gult) mellom satsene for 2020 og 2021.

På kvitteringen fra fortollingen kommer det ikke frem i utregningen at satsen er feil, kun i totalsummen. Nedenfor ser du et eksempel på for mye betalt avgift per varetype, som kan gi deg en indikasjon på hvor stort beløp som kan ha blitt feil for din fortolling.

Satser 2021
VareSats (differanse automatene har tatt for mye)
Øl over 2,5 volumprosent og annen drikk med alkoholstyrke over 2,5 til og med 4,7 volumprosent 21 kr (+1 kr)
per liter
7 kr (+1 kr)
per 0,33 liter
Drikk med alkoholstyrke over 4,7 og under 15 volumprosent 62 kr (+5 kr)
per liter
47 kr (+3 kr)
per 1/1 flaske
Drikk med alkoholstyrke fra og med 15 til og med 22 volumprosent 119 kr (+8 kr)
per liter
88 kr (+6kr)
per 1/1 flaske
Snus 103 kr per 100 gram (+29 kr)