Gå til innhold

Nyheitsarkiv

Her finn du arkiverte nyheiter frå 2016–2020.

Her kan du søkje i nyheitsarkivet.

Stenger tollsted i Fredrikstad

Tollstedet i Fredrikstad stenges og publikumsekspedisjonen i Drammen er fortsatt stengt som følge av koronaviruset.

12.04.2021

Godstrafikken går som normalt

– All transport av varer, import og eksport, som ikke innebærer frakt av passasjerer, skal gå som normalt på landevei, tog, skip og luftfartøy, sier tolldirektør Øystein Børmer.

29.01.2021

Mer enn hver fjerde nordmann tar inn varer ulovlig

Tolletaten gjennomfører årlige innbyggerundersøkelser for å kartlegge hva nordmenn mener om blant annet smugling, grensekontroll og oppdagelsesrisiko. Årets undersøkelse viser at mer enn hver

21.12.2020

Redusert utførselskvote for turistfiske

Det blir endringar i regelverket for utførsel av fisk og fiskevarer frå Noreg frå 1. januar 2021. Kvoten blir redusert og fisk kan kun takast med ut av landet to gonger i løpet av eitt år.

17.12.2020

Avdekket ulovlig import av truede arter

Tolletaten stanset to ulovlige forsendelser av utrydningstruede arter i en internasjonal aksjon. Miljødirektoratet, som deltok i aksjonen, beslagla begge forsendelsene.

16.12.2020

Kjøp og salg fra kaikanten kan føre til urettferdig konkurranse

Store mengder fisk og annen sjømat omsettes i dag ulovlig via sosiale medier. Dette kan være ulovlig, og brudd på regelverket kan være straffbart.

07.12.2020

Reduserer overtredelsesgebyr

Datatilsynet har omgjort sitt vedtak om overtredelsesgebyr i forbindelse med etatens håndtering av avvik knyttet til skiltgjenkjenningskameraer (ANPR). Gebyret er nedjustert fra 900 000 kroner til

27.11.2020

Tolletaten med kraftig omdømmeløft under koronakrisen

Den globale pandemien har medført store endringer og utfordringer. Tolletatens ansatte har gjort en ekstraordinær innsats for å sikre landets forsyningslinjer, håndtere store endringer i

26.11.2020

Tilsynsaksjon av eksport av avfall

Felles kontrollaksjon mellom Miljødirektoratet og Tolletaten avdekket at 17 av 41 kontrollerte forsendelser med brukte gjenstander brøt reglene for eksport og ble derfor nektet eksportert. Fem av

25.11.2020

Advarer mot «koronamedisiner»

Analyser av såkalte 12.11.2020

1-10 av 251