Gå til innhold

Vanlige spørsmål om koronasituasjonen

I disse dager har vi fått flere henvendelser knyttet til import og eksport av varer, samt inn- og utreise av landet. Nedenfor er det listet opp spørsmål omhandlende Tolletaten. For spørsmål tilknyttet reisevirksomhet eller andre iverksatte tiltak mot koronasmitte, se Folkehelseinstituttet sine sider på www.fhi.no. Har du spørsmål om fortolling, ring Tolletatens kontaktsenter på telefon 22 86 03 12.

Er grensene stengt? Vil jeg kunne reise inn og ut av landet?

Den 16. mars 2020 innførte regjeringen utstrakt grensekontroll. Dette innebærer at utenlandske borgere fra land som ikke har en tilfredsstillende smittesituasjon og uten kritisk grunn for opphold i Norge, vil avvises ved ankomst. Borgere som bor i Norge, kan fremdeles reise hit, men vil kunne bli satt i 10 dagers karantene ved ankomst.

For å bidra til å begrense importsmitten har regjeringen besluttet å innføre midlertidige stenging av en rekke grenseoverganger. Det er politiet som håndterer persontrafikken og karantenereglene. 

Er grensen til Sverige og Finland stengt?

Ved reiser til andre land er du selv ansvarlig for å sette deg inn i det regelverket som gjelder.

Jeg bor i Sverige, men jobber i Norge. Vil jeg fremdeles kunne reise til Norge for å jobbe?

I utgangspunktet vil kun utlendinger som er bosatt i Norge få anledning til å reise inn i Norge, fra fredag 29. januar 2021. Det gjøres fremdeles unntak for noen grupper, deriblant utlendinger som jobber innenfor kritiske samfunnsfunksjoner, samt helsepersonell fra Sverige og Finland som jobber i den norske helse- og omsorgstjenesten. Les mer om dette på regjeringen sine nettsider.

Er tollstedene fremdeles åpne og bemannet?

Tolletaten bemanner grensestasjonene inntil videre som normalt. Det er også innført utstrakt grensekontroll i samarbeid med flere statlige virksomheter.

Vil dette påvirke import og eksport av varer?

Vareførselen til Norge er viktig for å kunne sørge for at vi fremdeles har tilstrekkelig forsyning av nødvendige varer, som matvarer, medisiner og andre produkter. All transport av varer, import og eksport skal gå som normalt på landevei, tog, skip og luftfartøy. Alle tollsteder opprettholder (så langt mulig) sin kapasitet i vareekspedisjonen og mulighet for kontroll av vareflyten. Les mer om dette på regjeringen sine nettsider. 

Hva skjer med varer jeg har bestilt fra utlandet?

Det er i hovedsak kun persontransport som omfattes av de nye tiltakene. Vareførselen til Norge vil fortsette som før. Les mer om dette i pressemelding fra Tolletaten 15. mars 2020.

Har du bestilt varer fra utlandet eller venter en sending, og lurer på hvor pakken din er, må du ta kontakt med det firmaet som frakter varen.

Kan jeg bestille varer på nett?

Ja, det er foreløpig ikke satt noen særskilte tiltak som omhandler import og eksport av varer i sammenheng med den pågående pandemien.

Er det satt noen restriksjoner for varer sendt fra risikoland?

Nei, det er foreløpig ikke satt noen særskilte tiltak som omhandler import og eksport av varer i sammenheng med den pågående pandemien.

Er det gjort forenklinger i lovverket for grensekryssende vareførsel som følge av COVID-19?

Den 23. mars ble det vedtatt en ny midlertidig tollforskrift. Transportører med gyldig transporttillatelse gis mulighet til å passere grensen uten stopp på oppgitte tollsteder innenfor åpningstiden. Formålet med forskriften er å redusere smitterisiko ved de berørte tollstedene.

Hva gjør jeg med midlertidig innførte varer?

Dersom du har innført varer midlertidig, og det som følge av reiserestriksjoner er vanskelig å utføre varene innen utførselsfristen, kan Tolletaten i visse tilfeller forlenge gjenutførselsfristen.

Dersom du har innført varer på et ATA-carnet, kan Tolletaten forlenge fristen for gjenutførsel dersom Oslo Chamber of Commerce garanterer for toll- og avgifter også for den forlengede perioden.