Gå til innhold

Flytte til Norge

Har du bodd i utlandet sammenhengende i minst ett år, kan du innføre det meste av flyttegodset ditt toll- og avgiftsfritt.

Du kan innføre innboet ditt (flyttegodset) uten å betale toll og avgifter hvis

 • du har oppholdt deg i utlandet sammenhengende i minst ett år.
 • du har eiet og brukt gjenstandene under oppholdet i utlandet, og du fortsatt skal bruke dem i Norge.
 • du innfører flyttegodset i forbindelse med flytting til Norge.

Du må lage en innholdsfortegnelse over flyttegodset ditt. Den bør ikke være detaljert. Eksempel er

 • Eske 1 – Klær
 • Eske 2 – Kjøkkenutstyr
 • Eske 3 – Leketøy
 • 1 Sofa
 • 1 TV

For å få toll- og avgiftsfritak må du innføre innboet ditt innen rimelig tid etter flyttingen. For fritidsbåter er det av praktiske årsaker en litt lengre periode på ett år, se nedenfor. Gjenstandene må være til personlig bruk. Det er ingen regler for hvor lenge du må beholde gjenstandene før du kan selge de uten at toll- og avgiftsfritaket faller bort.

Du må levere erklæringen til Tolletaten når du kommer til Norge og skal tollbehandle flyttegodset. Hvis du ikke kan være tilstede ved tollbehandlingen, må du sørge for at den som frakter varene for deg, kan legge fram flyttegodserklæringen som er underskrevet av deg. Flyttegodset kan ikke bli tollbehandlet før erklæringen er levert og riktig fylt ut.

For å forenkle tollbehandlingen, bør du legge ved en vareliste.

Verdien av flyttegodset har ingen betydning for fritaket. Fritaket gjelder også for merverdiavgift.

Noen varer har spesielle innførselsregler

 • Biler og andre motorkjøretøy er ikke fritatt for avgifter i forbindelse med flytting.
 • Fritidsbåt kan du innføre tollfritt på visse vilkår. Les mer om innførsel av båt.
 • Yrkesutstyr er ikke fritatt for avgifter i forbindelse med flytting og må fortolles.
 • Matvarer er ikke fritatt for avgifter i forbindelse med flytting og må fortolles. En del matvarer er det også egne regler for å innføre. Les mer om innførsel av mat på mattilsynet.no.
 • Alkohol og tobakk er ikke fritatt for avgifter i forbindelse med flytting. Hvis du reiser sammen med flyttegodset, kan du imidlertid ta med samme tollfrie kvoter som andre reisende. Les om alkohol- og tobakkskvote.
 • Våpen. Du må ha tillatelse fra politiet. Les mer på politi.no.
 • Planter. Det er restriksjoner ved innførsel av planter. Les mer på mattilsynet.no.
 • Dyr. Du må kontakte Mattilsynet for å sjekke hvilke restriksjoner som gjelder (for eksempel krav til kjæledyrpass og vaksiner). Les mer på mattilsynet.no.

Regelverk

Med bosatt menes folkeregistrert som bosatt. Etter folkeregisterloven § 6-2 skal du som flytter til Norge selv melde dette til Skattekontoret innen 8 dager etter ankomst.

Flytter du til land utenfor Norden for å bosette deg der eller oppholde seg der i minst seks måneder, skal du før utreisen melde dette til Skattekontoret, jf. samme lov § 6-3.

Melding om flytting til annet land i Norden skjer til det landet man flytter til. Det vil da automatisk bli registrert i norsk folkeregister. Betingelsene for å bli ansett som utflyttet fremgår av folkeregisterloven § 4-3.

Studenter/skoleelever som i utgangspunktet bor hjemme hos sine foreldre som reiser til utlandet for å ta utdannelse vil som regel ikke fylle vilkårene for å bli ansett som å ha flyttet. De vil da heller ikke ha rett til å innføre tollfritt flyttegods.

Fant du det du lette etter?