Gå til innhold

De ulike opprinnelsesbevisene i GSP-ordningen

For at du skal få preferanse for varer fra GSP-land må det følge med et opprinnelsesbevis.

Følgende opprinnelsesbevis kan benyttes:

  • REX opprinnelseserklæring
  • REX erstatningsopprinnelseserklæring ved import via EU og Sveits, eller ved reeksport fra Norge til EU og Sveits.
  • Formular A fra enkelte land

 

REX opprinnelseserklæring og erstatningsopprinnelseserklæring

For å kunne utstede en opprinnelseserklæring må eksportøren være registrert med et gyldig REX-nummer i REX-systemet. Det er imidlertid mulig for uregistrerte eksportører å utstede opprinnelseserklæringer for sendinger av opprinnelsesvarer, der verdien ikke overstiger EUR 6 000. 

For varer som er fremstilt i sin helhet jf tollforskriften § 8-4-32 skal det anføres bokstaven «P». For tekstiler som er helt fremstilt i ett land kan det således etter denne bestemmelse anføres bokstaven «P».

For varer som er tilstrekkelig bearbeidet eller foredlet jf. tollforskriften § 8-4-33 skal det anføres bokstaven «W», etterfulgt av HS-nummeret.

Dersom du skal eksportere en vare som skal inngå i produksjonen av en annen vare i et GSP-land må du bruke REX opprinnelseserklæring. Det er et krav at den eksporterte varen er et opprinnelsesprodukt.

"Norway cumulation" må anføres på erklæringen.

Opprinnelsesbevis Formular A

Dette opprinnelsesbeviset vil kun bli godtatt for forsendelser med opprinnelse i Kina og Guatemala. Ellers skal det brukes REX opprinnelseserklæring eller erstatningsopprinnelseserklæringer.

Kina og Guatemala avventer ferdigforhandlede frihandelsavtaler med hhv. Norge og EFTA og vil derfor ikke tiltre REX-systemet.

Det er tillatt med transittforsendelser av varer som utgjør én enkelt sending gjennom et eller flere land, også med omlasting eller midlertidig lagring. Fortolles varene inn i et annet land mister de sin opprinnelse og du må betale full toll ved innførsel til Norge.

Det er ikke tillatt å gjøre noe med varene underveis, unntatt det som er nødvendig for å bevare dem i god stand (se tollforskriften § 8-4-38-b).

For varer som er fremstilt i sin helhet jf tollforskriften § 8-4-32 skal det anføres bokstaven «P» i boks 8. For tekstiler som er helt fremstilt i ett land kan det således etter denne bestemmelse anføres bokstaven «P».

For varer som er tilstrekkelig bearbeidet eller foredlet jf. tollforskriften § 8-4-33 skal det anføres bokstaven «W», etterfulgt av HS-nummeret.

gsp_opprinnelsessertifikat.pdfSlik skal Formular A se ut (694 kB)

Erstatningssertifikat Formular A

Skal ikke lenger brukes, da REX erstatningsopprinnelseserklæring skal benyttes. 

Opprinnelsesbevisene er tidsbegrenset

Uansett hvilket opprinnelsesbevis som brukes har de en gyldighet på 10 måneder fra utstedelsesdato.

Formular A skal være trykket og utfylt på engelsk eller fransk i samsvar med anmerkningene som er påført baksiden av formularet. Er det utfylt for hånd skal det være skrevet med blekk og i blokkskrift.